Początki naszej wspólnoty sięgają 2011 roku, kiedy to grupa animatorów przygotowujących młodzież do bierzmowania przy parafii MBB w Nysie zdecydowała, że pragnie stałej formacji w duchu Nowej Ewangelizacji. Tak zawiązała się wspólnota, która z czasem przerodziła się we wspólnotę SNE.

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 2013 roku, przełożony prowincjalny Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego o. Eryk Kopa SVD oficjalnym dekretem powołał do istnienia Werbistowską Szkolę Nowej Ewangelizacji. 

Jesteśmy Szkołą Nowej Ewangelizacji o charakterze wspólnotowym, należącą do Kościoła rzymsko-katolickiego, która realizuje Projekt Pastoralny SESA. Naszymi duchowymi opiekunami są Ojcowie Werbiści dlatego też nazywamy się Werbistowską SNE. Naszą wizją jest ewangelizacja, formacja ewangelizatorów oraz formowanie formatorów ewangelizatorów, a także zakładanie Szkół Nowej Ewangelizacji na terenie gdzie pracuje Polska Prowincja Zgromadzenia Słowa Bożego (Werbiści) i wszędzie tam, gdzie zostaniemy do tego dzieła zaproszeni przez miejscowych duszpasterzy.